free responsive site templates

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DANE OSOBOWE 


1.​ Administratorem przetwarzanych na stronie danych osobowych jest Beksien Przetwórnia Bartosz Gadzina ul.Krucza 1, 43-354 Czaniec , NIP: 9372365607

2.​ Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

3.​ Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

a.​ podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem ze strony , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b.​ wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

c.​ dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d.​ marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

e.​ marketingowym, o ile osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 
4.​ Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:

a. ​przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie

b.​ przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

c.​ do momentu wycofania zgody.

5. ​Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

6. ​Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. operatorom pocztowych, podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7.​ Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. ​Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.​ Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.​ Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.


II. PLIKI COOKIES

1.​ Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę beksien.pl(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2. ​Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:

a.​ identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na stronie i pokazywania, że są zalogowani;

b.​ zapamiętywania Produktów dodanych do Ulubionych;

c.​ zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania do strony;

d. ​dostosowywania zawartości strony beksien.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony;

e.​ prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej;

f.​ remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook IrelandLtd.;

3.​ Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

4.​ Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. ​Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (kliknij link swojej przeglądarki):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Mozilla
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

6. ​Administrator może korzystać na stronie z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę beksien.pl. Administrator korzystając z powyższych usług na stronieinternetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących stronę oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.​ Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie internetowej - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Adres

ul. Krucza 1
Czaniec
PL

Dane kontaktowe

Email: przetwornia@beksien.pl

Telefon: +48 506 062 035
od Pn do Pt w godz. 8-18